REXISTRARSE


Antes de rexistrarse como usuario na Plataforma, introduza a seguinte información para comprobar que está inscrito nalgunha das convocatorias de exame da Dirección Xeral de Mobilidade, nas modalidades de CAP, Xestor de Transporte ou Conselleiro de Seguridade.

Os campos marcados con '*' son obrigatorios

Volver